Om mig

Foto: Emelie Sigfridsson

Foto: Emelie Sigfridsson

Sandra Ahlqvist – normkreativ frilansfotograf
…med bas i Stockholm.

Uppdrag
Jag gör uppdrag för bland andra Arbetsmiljöverket, Settings – normkreativa möjligheter, Tidningen Hem & Hyra, Fredrika Bremerförbundet, ETC, Feministiskt Perspektiv, Tidningen Hertha, Göteborgs Fria Tidning, Mänskliga Rättighets-dagarna, Tidningen Senioren, FARR:s tidning Artikel 14.

Utbildning
Yrkeshögskoleutbildning Kommersiell fotograf
Fotoskolan Stockholm 2014-2016

Varför normkreativitet?
Jag har stor kompetens inom normkritik*. Som fotograf har jag alltid ett maktperspektiv med mig i val av personer på bild samt i hur de porträtteras.

Bilder är effektiva i förändringsarbete. De påverkar hur vi ser på oss själva och andra och vad som är möjligt.

För mig betyder normkreativitet att fånga fler verkligheter. Att våga utmana rådande normer och göra bilder som visar både hur det är och hur vi vill att det ska vara. Att skapa nytt, att visa en mångfald av människor så att fler känner igen sig och att visa exempel på att verkligheten kan vara på så många olika sätt.

Ska vi göra något tillsammans? Hör av dig!

*Normer kan förklaras som osynliga regler för hur vi förväntas vara. De osynliga reglerna finns överallt. Ofta märks de inte förrän någon bryter mot dem. Och de av oss som kan, följer ofta de där oskrivna reglerna utan att ens tänka på det. Men alla grupper i samhället har inte samma handlingsutrymme (har olika lätt att göra det de vill) i sina liv på grund av förtryckande strukturer som till exempel rasism och sexism. Det är här normkritiken kommer in.

Normkritik handlar om att synliggöra och ifrågasätta normer, till exempel genom att se över vilka personer som får synas på bild och i vilka sammanhang, vem/vilka som får representera exempelvis en yrkesgrupp och hur de porträtteras.